Ceník poskytovaných služeb:

Pojištěncům VZP, ZP MV ČR a OZP jsou služby hrazeny ze zdravotního pojištění, s ostatními pojišťovnami probíhá jednání.

Pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven musí počítat s přímou úhradou.

Párová terapie není hrazena ze zdravotního pojištění žádné z pojištoven.

Individuální psychoterapie, poradenství, krizové intervence (50 min)   600 - 800 Kč
Párová (manželská) a rodinná terapie (50 min)   800 - 1000 Kč
Skupinová psychoterapie   300 Kč
Komplexní psychologické vyšetření   2500 - 3500 Kč
Cílené psychologické vyšetření   1500 - 2000 Kč

Storno poplatek za neomluvené sezení
nebo sezení zrušené později než 72 hod dopředu                        600Kč