Mgr. Daniela SAIFRTOVÁ

Mgr. Daniela SaifrtováJsem registrovaná klinická psycholožka. Studium jednooborové psychologie jsem absolvovala na Filosofické fakultě UK v Praze (2003). Praxi jsem získala především v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde jsem pracovala na příjmových, gerontologických a psychoterapeutických odděleních (2003 - 2006). Pracovala jsem též v rodinné poradně ve Slaném (2005 - 2007). Od podzimu 2008 provozuji nestátní zdravotnické zařízení – ordinaci klinické psychologie ve Slaném. Věnuji se též lektorské činnosti v oblasti psychologie.

Vzdělání a pracovní zkušenosti

MUDr. Radana Syrovátková (Šourková)

MUDr. Radana Syrovátková (Šourková)Pracuje formou psychoanalytické psychoterapie, verbálně, i neverbálně - formou taneční a pohybové terapie, kterou studovala pod ADTA (American Dance Therapy Association). Pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice v Praze, na Centru krizové intervence a v Psychoterapeutickém středisku Břehová Praha 1. Nyní má vlastní praxi. Taneční a pohybové terapie užívá k běžné psychoterapii, ale i k léčbě obtíží na rozhraní psycho-somatickém ( nejasné bolestivé symptomy, obtíže z okruhu psychosomatických poruch, panické ataky se somatickými projevy, poruchy příjmu potravy, obtíže s otěhotněním, atp.) V posledních letech se více zabývá přesahem do preventivních programů (práce s dětmi a matkami po porodu (včetně komplikací v rané vazbě matka-dítě), podpůrné skupiny pro specifické zdravotní populace). Je spoluzakladatelkou TANTER - České asociace taneční a pohybové terapie, pořádá vlastní sebezkušenostní semináře, vyučuje taneční terapii v kurzech na FTVS a PVŠPSS a ve výcvicích pro TANTER i v zahraničí. Je členkou ČIS a poskytuje supervizi. Dále viz www.syrovatkova.cz

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Mgr. Ivona Matějů

Ivona MatějůJednooborová psychologie na katedře psychologie FF UK, Praha, specializace na klinickou psychologii. Komplexní psychoterapeutický výcvik SUR (systém vzdělávání v psychoterapii akreditovaný v České republice a uznávaný Evropskou psychoterapeutickou asociací). Atestace v oboru klinická psychologie (v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Funkční specializace v systematické psychoterapii (uděluje Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP). Jsem registrována Ministerstvem zdravotnictví ČR jako samostatný klinický psycholog. Jsem členkou severočeské sekce Asociace klinických psychologů ČR.

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Mgr. Dominika Ranková

Dominika RankováJsem psycholožka zařazená do předatestační přípravy v klinické psychologii. Po vystudování střední pedagogické školy jsem absolvovala studium jednooborové psychologie na PF JČU a FF UPOL. Postupně jsem získávala zkušenosti v praxi s dětmi z různých věkových kategorií a různorodou problematikou (APLA, dobrovolnictví v chráněném bydlení EMPATIE, Pedagogicko psychologické poradny, Poradna pro ranou péči, práce v MŠ v modelu „Začít spolu“ a jiné). S dospělou klientelou jsem pracovala v rámci stáží a dobrovolnické činnosti (Klinika ESET- stacionář pro psychózy, DS Horní Palata, PL Bohnice - AT oddělení). Svou psychologickou praxi jsem započala v PL Horních Beřkovicích, kde jsem pracovala na AT odděleních a duálních diagnózách. Problematice závislostí se věnuji i v rámci publikační činnosti.

V současnosti pracuji jako psycholog v soukromé ordinaci klinické psychologie. Věnuji se diagnostické, terapeutické a lektorské činnosti. Jsem frekventantka systematického výcviku v Gestalt terapii (IVGT Praha) a z tohoto terapeutického modelu čerpám i při setkání se svými klienty. Především v terapii s dětmi a dospívajícími velmi ráda využívám techniku terapeutického pískoviště Sandplay therapy. U dětí se věnuji také tvorbě stimulačních programů.

Vzdělání a pracovní zkušenosti

PhDr. Andrea Kalinová

Andrea KalinováJsem atestovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka. Psychologii jsem vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze a jeden semestr jsem absolvovala i ve španělském Santiagu de Compostela.

Po studiích jsem začínala svoji psychologickou praxi v Psychiatrické léčebně v Dobřanech a po roce a půl jsem nastoupila do pražské Ústřední vojenské nemocnice, kde jsem jako psycholog působila na lůžkovém oddělení psychiatrie a pak i na její ambulanci.

Během své praxe jsem v rámci zdravotnictví získala zkušenost v diagnostice i psychoterapii s dospělými klienty.

V současné době se zaměřuji především na psychoterapii dospělých, v roce 2009 jsem ukončila dynamicky a hlubinně orientovaný výcvik v komunitně skupinové psychoterapii pořádaný Pražskou psychoterapeutickou fakultou. Během rodičovské dovolené jsem si své zaměření rozšířila i o práci s rodinami absolvováním čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Aktuálně dokončuji roční kurz v párové terapii.

Při práci s klienty zastávám podpůrný, laskavý a lidský přístup, mám ráda přímost a otevřenost a vlastní je mi i humor.

Vzdělání a pracovní zkušenosti