Mgr. Iva Křečková

Mgr. Iva KřečkováAbsolvovala jsem studium jednooborové psychologie University Karlovy (2001).

Dále jsem se vzdělávala v psychoterapii. Jsem absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v Gestaltterapii.

Ve své praxi se věnuji především dětem, adolescentům a jejich rodinám. Zkušenosti jsem získala ve Středisku výchovné péče ve Slaném.

Individuální práce s klientem je založená na navázání terapeutického vztahu. Spočívá v uvědomění si vlastních potřeb. Věnuji se klientům, kteří vnímají potíže ve vztazích s vrstevníky, rodinnými příslušníky, obtížně snášejí nároky všedního dne.

Nabízím psychologické poradenství:

  • dětem
  • adolescentům
  • dospělým
  • jednotlivcům
  • rodinám

Kontakt

Konzultaci je možno objednat telefonicky – +420 604 289 087 (v případě zmeškaného hovoru volám zpět, jakmile je to možné)
nebo mailem:: ikreckovazavinaccentrum.cz


Cena:

Pracuji za přímou platbu 600Kč/50min. Zrušit již domluvenou konzultaci je možno 3 dny předem.

Adresa:

Lázeňská 228/3, Slaný