Co nabízíme:

 • individuální dynamicky a psychoanalyticky orientovanou psychoterapii
 • skupinovou psychoanalytickou psychoterapii
 • manželskou a rodinou psychoanalytickou terapii
 • psychologickou diagnostiku komplexní i cílenou
 • poradenství v krizových životních situacích
 • psychologické poradenství a vedení různého druhu (např. při řešení konfliktů, výběru zaměstnanců apod.)
 • nácvik relaxačních technik
 • možnost odborných seminářů

Mgr. Daniela Saifrtová

 • Jsem registrovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka. Věnuji se především individuální, skupinové a párové psychoanalytické psychoterapii. Jsem řádnou členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a Asociace klinických psychologů....Studium jednooborové psychologie jsem absolvovala na Filosofické fakultě UK v Praze (2003). Praxi jsem získala především v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, kde jsem pracovala na příjmových, gerontologických a psychoterapeutických odděleních (2003 - 2006). Pracovala jsem též v rodinné poradně ve Slaném (2005 - 2007). Od podzimu 2008 provozuji nestátní zdravotnické zařízení – ordinaci klinické psychologie ve Slaném a od roku 2019 v Mníšku pod Brdy. Věnuji se též lektorské činnosti v oblasti psychologie. Absolvovala jsem skupinový výcvik u České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
saifrtova

Mgr. Jana Hladovcová

 • Jsem psycholožka, zařazená v předatestační přípravě v klinické psychologii.Pracuji s dospělými a dospívajícími klienty, kteří trpí úzkostmi, depresemi, psychosomatickými obtížemi, řeší různé složité životní situace, hledají sami sebe. ...Studium jednooborové psychologie jsem absolvovala na Filosofické fakultě UK v Praze v roce 1999. Absolvovala jsem výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci, stáže na psychiatrických odděleních na Horní Palatě, v Motole a v Bohnicích. Pracovala jsem jako školní psycholožka, od roku 2010 pracuji jako psychoterapeutka na Psychosomatické klinice v Praze 6.
hladovcova

Ceník:

 • Pojištěncům ČPZP, VZP, ZP MV ČR, OZP a RBP jsou služby hrazeny ze zdravotního pojištění. Pro tento případ je vhodné přinést doporučení od lékaře.
 • Pojištěnci VOZP (201) musí počítat s přímou platbou, neboť pojišťovna se dlouhodobě domnívá, že v regionu Mníšek pod Brdy je klinicko-psychologická péče hrazená ze zdravotního pojištění dostatečně zajištěna jinými smluvními partnery.
 • Párová terapie není hrazena ze zdravotního pojištění žádné z pojišťoven.
 • Individuální psychoterapie, poradenství, krizové intervence (50 min): 1200 Kč
  Párová (manželská) a rodinná terapie (50 min): 1500 Kč
  Skupinová psychoterapie: 300 Kč
  Komplexní psychologické vyšetření: 2500 - 3500 Kč
  Cílené psychologické vyšetření: 1500 - 2000 Kč
  Storno poplatek za neomluvené sezení nebo sezení zrušené později než 72 hod dopředu: 800Kč

Kontakt

  Mgr. Daniela Saifrtová
  Ordinace klinické psychologie
  Ke Škole 1389
  Mníšek pod Brdy
  252 10
  email: psychoslamnik@volny.cz
  tel.: +420 735 055 069
  (pouze pokud nemůžete použít email)
  Návštěvu je třeba vždy domluvit předem na přesnou hodinu.
  Dohodnutý termín považuji za závazný. Zrušit nebo změnit termín sezení je třeba 3 pracovní dny předem, jinak je třeba sezení uhradit.